Запобігання булінгу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ТЕЛЕФОНИ     ДОВІРИ

 

 Дитяча лінія 116 111 або 0 800 500 225

(з 12.00 до 16.00);

Гаряча телефонна лінія щодо булінгу 116 000;

Гаряча  лінія з питань запобігання насильству 116 123 або 0 800 500 335;

Уповноважений Верховної Ради з прав людини 0 800 50 17 20;

Уповноважений Президента України 044 255 76 75;

Центр надання безоплатної правової допомоги  0 800 213 103;

Національна поліція України 102;


         

 

 

 

 

 

 

План

заходів щодо запобігання булінгу

в школі І-ІІІ ступенів № 119

Деснянського району міста Києва

на 2023/2024 навчальний рік

 

з/п

Назва заходу

Цільова аудіторія

Термін виконання

Відповідальний

1

Круглий стіл для педагогічного колективу «Ознайомлення з законодавчими документами щодо протидії булінгу (цькуванню)»

Педагогічний колективв

20.09.2023

Заступник з ВР

Німець В.П.

2

Інформування учнів і батьків про законодавчі документи щодо протидії булінгу (цькуванню)»

Учні та батьки

Постійно

Класні керівники

3

Розміщення на інформаційному стенді та сайті школи номери телефонів гарячої лінії протидії булінгу 

 

 

Вересень 2023

Заступник з ВР

Німець В.П.

4

Співпраця з представниками патрульної поліції та СЮП

Здобувачі освіти

Постійно

Заступник з ВР

Німець В.П.

5

Обговорення проблеми булінгу на педагогічній раді

Педагоги

Листопад  2023

Заступник з ВР

Німець В.П.

6

 

 Проведення засідання методичного об’єднання класних керівників 1-11 кл. на тему «Організація та проведення профілактичної роботи щодо попередження випадків насильства та булінгу серед учасників освітнього процесу»

 

 

Лютий 2024

Голова М/О

Олійник І.І.

Класні керівники

7

Створення  безпечного освітнього простору, формування позитивного мікроклімату в ході виховних годин, годин спілкування, тренінгових занять

1-11

Постійно

Класні керівники

8

Організація занять з учнями школи представниками Центру у справах сім’ї та жінок

5-11

2023/2024 н.р.

(за запрошенням)

Заступник з ВР

Німець В.П.

9

 

 Проведення годин відвертого спілкування.

1-4 кл. - «Змінюй в собі негативне ставлення до інших».

5-7кл. - «Стережись! Бо, що посієш, то й пожнеш»

8-11 кл. «Допоможи собі, рятуючи інших»

 

1-11

Жовтень 2023

класні керівники

10

Проведення заходів в рамках Тижня толерантності

1-11

Листопад 2023

Глущенко Т.І.

класні керівники

11

 

 Години спілкування «Кібербулінг! Який він?»

 

5-11

 Грудень 2023

класні керівники, вчителі інформатики

12

Конкурс-виставка плакатів на тему «Шкільному булінгу скажемо – НІ!

 

5-11

Березень 2024

Жукова Л.П.

 

13

Заняття шкільної ради старшокласників «Лідер» на тему «Не допускай насилля над ближнім»

 

УС

Квітень 2024

Педагог-організатор 

14

Діагностика стану психологічного клімату класів

1-11

Постійно

Психолог 

Тимошенко В.В.

15

Консультаційна робота з учасниками освітнього процесу

1-11

Постійно

       Психолог

Тимошенко В.В.

16

Профілактично-просвітницька, корекційно-розвивальна робота з учасниками освітнього процесу

1-11

Постійно

Психолог

Тимошенко В.В. 

17

Поради батькам щодо зменшення ризиків булінгу та кібербулінгу для своєї дитини

1-11

Постійно

Психолог

Тимошенко В.В. 

 

Порядок подання та розгляду 

(з дотриманням конфіденційності)

заяв про випадки булінгу (цькування)

 

 

 

         Відповідно до Закону України від 18 грудня 2018 року № 2657-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)», який набрав чинності 19.01.2019 року Верховна Рада України постановила:

Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., № 51, ст. 1122):

1) частину другу статті 13 після цифр "173" доповнити цифрами "173-4";

2) доповнити статтею 173-4 такого змісту:

"Стаття 173-4. Булінг (цькування) учасника освітнього процесу

    Булінг (цькування), тобто діяння учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи або такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого, - тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.

2. У Законі України "Про освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 38-39, ст. 380):

2) частину другу статті 25 «Права та обов'язки засновника закладу освіти» доповнити:

· «здійснює контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;

· розглядає скарги про відмову у реагуванні на випадки булінгу (цькування) за заявами здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та приймає рішення за результатами розгляду таких скарг;

· сприяє створенню безпечного освітнього середовища в закладі освіти та вживає заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг (цькування), стали його свідками або постраждали від булінгу».

Типовими ознаками булінгу (цькування) є:

 

• систематичність (повторюваність) діяння;

• наявність сторін - кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (за наявності);

• дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної та/або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника, та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого";

2) частину другу статті 25 «Права та обов'язки засновника закладу освіти» доповнити:

· "здійснює контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;

· розглядає скарги про відмову у реагуванні на випадки булінгу (цькування) за заявами здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та приймає рішення за результатами розгляду таких скарг;

· сприяє створенню безпечного освітнього середовища в закладі освіти та вживає заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг (цькування), стали його свідками або постраждали від булінгу".

3) частину третю статті 26 «Керівник закладу освіти» доповнити :

• "забезпечує створення у закладі освіти безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування), у тому числі:

• з урахуванням пропозицій територіальних органів (підрозділів) Національної поліції України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, головного органу у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, служб у справах дітей та центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді розробляє, затверджує та оприлюднює план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;

• розглядає заяви про випадки булінгу (цькування) здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та видає рішення про проведення розслідування; скликає засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) для прийняття рішення за результатами проведеного розслідування та вживає відповідних заходів реагування;

• забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування);

• повідомляє уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України та службі у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти".

5) у статті 53 «Права та обов'язки здобувачів освіти»:

У частині першій Здобувачі освіти мають право:

 

• Захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою.

• На отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг (цькування)".

Частину третю доповнити:

Здобувачі освіти зобов'язані: "повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб"

1. Учасники освітнього процесу можуть повідомити про випадок булінгу (цькування), стороною якого вони стали або підозрюють про його вчинення стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу або про який отримали достовірну інформацію, керівника закладу освіти або інших суб'єктів реагування на випадки булінгу (цькування) в закладі освіти.

У закладі освіти заяви або повідомлення про випадок булінгу (цькування) або підозру щодо його вчинення приймає керівник закладу.

Повідомлення можуть бути в усній та (або) письмовій формі, в тому числі із застосуванням засобів електронної комунікації.

2. Керівник закладу освіти у разі отримання заяви або повідомлення про випадок булінгу (цькування):

- невідкладно у строк, що не перевищує однієї доби, повідомляє територіальний орган (підрозділ) Національної поліції України, принаймні одного з батьків або інших законних представників малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування);

- за потреби викликає бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги для надання екстреної медичної допомоги;

- повідомляє службу у справах дітей з метою вирішення питання щодо соціального захисту малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування), з'ясування причин, які призвели до випадку булінгу (цькування) та вжиття заходів для усунення таких причин;

- повідомляє центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з метою здійснення оцінки потреб сторін булінгу (цькування), визначення соціальних послуг та методів соціальної роботи, забезпечення психологічної підтримки та надання соціальних послуг;

- скликає засідання комісії з розгляду випадку булінгу (цькування) (далі - комісія) не пізніше ніж упродовж трьох робочих днів з дня отримання заяви або повідомлення.

* Заява складається заявником власноруч.

* Заяву можуть подавати особи, яким виповнилося 14 років. Якщо свідком випадку булінгу стала особа, яка не досягла 14 років, то заяву подають батьки або особи, що їх замінюють.

 

Порядок реагування на доведені випадки булінгу та відповідальність осіб, причетних до булінгу.

 

(відповідно до листа МОНУ від 29.01.2019 №1/11-881 "Рекомендації для закладів освіти щодо застосування норм Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькування) від 18.12.2018 №2657-VIII")

 

1. У разі підтвердження факту вчинення булінгу (цькування), за результатами розслідування та висновків Комісії, створеної у закладі освіти з розгляду випадків булінгу, повідомляються уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та служби у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти.

2. Виконується рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти.

3. Надаються соціальні та психолого-педагогічні послуги здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу.

4. Визначаються відповідальні особи, причетні до булінгу (цькування ) та накладаються адміністративні стягнення:

- цькування неповнолітнього карається штрафом від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 та 1700 гривень відповідно) або громадськими роботами від 20 до 40 годин;

- така ж поведінка, вчинена групою осіб або повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, передбачає штраф від 1700 гривень до 3400 гривень або громадські роботи від 40 до 60 годин.

- булінг, вчинений малолітніми або неповнолітніми особами віком від 14 до 16 років, тягне за собою накладання штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють.

                                                         Зразок заяви

                                                                                               Директору школи І-ІІІ ступенів № 119

 

                                                                                                                                Деснянського району міста Києва

                                                                                                                                 Харі Л.С.

                                                                                                                                  ____________________________

                                                                                                                                                                    Статус, ПІБ заявника

                                                                                                                                  Проживає за адресою

                                                                                                                                  ____________________________

 

                                                                                                                                  Контактний телефон

                                                                                                                                   ____________________________


                                        Заява

 

                         Прошу Вас розглянути ситуацію, що склалася між

 

                         __________________________   та     _________________________

                                     ПІБ особи, яка зазнала знущань                                          ПІБ кривдника

 

                          на ознаки виявлення булінгу.

 

                    Дата __________                                                       Підпис _________

 

 

 

Відповідальна особа: заступник директора Німець Валерія Петрівна