Виховна робота

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

       Дати  дітям  радість  праці,  радість  успіху  у  навчанні,  збудити в  їхніх  серцях  почуття  гордості,  власної  гідності — це  перша заповідь  виховання.                                                                                                                                                                                                                                                                                       В.О. Сухомлинський

 

 

  Виховна  система  школи

      Виховна система школи розроблена відповідно до Закону Україну "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про позашкільну освіту", Конвенції ООН про права дитини, Статуту школи, правил для учнів. 

     В Законах України  особлива увага приділяється вихованню громадянина – патріота своєї країни, який готовий до подальшого навчання та трудової діяльності зі своїми політичними переконаннями, формуванню творчої особистості, свідомого відношення до своїх обов’язків; формуванню навичок здорового способу життя.

     Основними ідеями, які лягли в основу виховної системи школи, є ідеї 

гуманізму, педагогіки співробітництва, загального піклування, формування  

єдиного виховного простору.

     Характер виховання повинен передбачати глибоке розуміння вчителем фізіологічної природи вихованців їх індивідуальні риси та можливості, повагу до особистості дитини.